Inschrijven Deelnemers

Beste ouders, 

Wat hebben we er weer veel zin in!! De leiding is al weer druk bezig om een mooie KVW-week te organiseren, met alleen maar leuke activiteiten en de leukste leiding van Tilburg. En wat voor jaar. KVW Loven-Besterd bestaat 60 jaar en dat gaan we uitgebreid met jullie vieren. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing maar het wordt sowieso weer een geweldige week!

KVW- feitjes:  KVW 2023 is van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus.

Inschrijven

Met het onderstaande formulier kunt u direct uw kind(eren) inschrijven voor het KVW. Met het invullen en inzenden van dit formulier verklaar ik dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat ik akkoord ben met de algemene voorwaarden van KVW Loven-Besterd. Ik geef toestemming voor het gebruik van foto's en/of film gemaakt door of in opdracht van KVW voor promotionele activiteiten (b.v. posters, persberichten, e.d.) en publicatie op de website van www.kvwlovenbesterd.nl

Geslacht
Geboortedatum*
Leeftijd op 1 oktober
Zwemdiploma

Per kind graag 1 formulier invullen en niet 2 kinderen op 1 formulier! De website in namelijk niet in staat om dan uw gegevens op de juiste manier te verwerken.

Het inschrijfgeld graag overmaken op: NL11 INGB 0004772610 t.n.v.: Kindervakantiewerk Loven-Besterd. Vermeld u bij overschrijven de namen van het kind(eren) die bij ons ingeschreven staan. 

 

Wij maken de inschrijving van uw kind pas definitief als het inschrijfformulier volledig is ingevuld, ondertekend is én het inschrijfgeld is ontvangen.  Let op! Wij kunnen maximaal 180 kinderen plaatsen. 

Zijn er nog vragen neem dan contact op via de KVW-telefoon of via e-mail.