Inschrijven deelnemers

Wat hebben we er weer veel zin in!! Hopelijk zijn jullie er ook allemaal weer bij.

Wat we dit jaar precies allemaal gaan doen blijft nog even een verrassing maar het wordt sowieso weer een geweldige week!

KVW- feitjes:  KVW 2024 is van maandag 12 augustus t/m vrijdag 16 augustus.

 • De kosten voor een week KVW bedragen: 40 euro per kind.
 • Het aantal groepen (maximum inschrijvingen) wat we dit jaar hebben is afhankelijk van het aantal inschrijvingen van leiding. We hanteren 4 leeftijdscategorieën namelijk; 4-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar. 
 • We delen de groepen in naar de leeftijd die uw kind heeft op 1 oktober 2024, uw kind moet wel op 12 augustus 2024 ten minste 4 jaar oud zijn.
 • Mogelijk zullen wij u vragen om uw kind(eren) naar een locatie in de buurt te brengen. Is dit een probleem kijk dan of u kunt carpoolen met iemand anders of neem contact op met het secretariaat. De kinderen vanaf 9 jaar gaan mogelijk op de fiets naar een andere locatie, houd hier rekening mee.
 • U kunt een voorkeur van 1 vriendje of vriendinnetje aangeven bij inschrijving. Wij proberen rekening te houden met de eerstgenoemde naam. Als u besluit meerdere namen op te geven dan zullen wij naar beste eer en geweten indelen. Voorkeur voor leiding aangeven is niet mogelijk.
 • Wij vragen om het polisnummer van de zorgverzekering. Dit doen wij uit voorzorg. Mochten wij met uw kind naar de EHBO of huisartsenpost gaan, is dit nummer nodig om uw kind te kunnen helpen.
 • Verdere informatie ontvangt u via een boekje een week voor aanvang van de KVW- week. Hierop staat ook vermeld in welke groep uw kind is ingedeeld.

Inschrijven

Met het onderstaande formulier kunt u direct uw kind(eren) inschrijven voor het KVW. Met het invullen en inzenden van dit formulier verklaar ik dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat ik akkoord ben met de algemene voorwaarden van KVW Loven-Besterd. Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s en/of film gemaakt door of in opdracht van KVW voor promotionele activiteiten (b.v. posters, persberichten, e.d.) en publicatie op de website van www.kvwlovenbesterd.nl



  • Per kind graag 1 formulier invullen en niet 2 kinderen op 1 formulier! De website in namelijk niet in staat om dan uw gegevens op de juiste manier te verwerken.
  • Het inschrijfgeld graag overmaken op: NL11 INGB 0004772610 t.n.v.: Kindervakantiewerk Loven-Besterd. Vermeld u bij overschrijven de namen van het kind(eren) die bij ons ingeschreven staan. 
  • Wij maken de inschrijving van uw kind pas definitief als het inschrijfformulier volledig is ingevuld, ondertekend is én het inschrijfgeld is ontvangen.  Let op! Wij kunnen maximaal 180 kinderen plaatsen. 
  • Zijn er nog vragen neem dan contact op via de KVW-telefoon of via e-mail.