Algemene voorwaarden

 • Art 1.Een inschrijving is pas geldig op het moment dat het inschrijfgeld door Kinder Vakantiewerk Loven-Besterd (KVW) is ontvangen. De datum van ontvangst van het inschrijfgeld geldt als datum van inschrijving. Betaling bij voorkeur contant en gepast. Indien u elektronisch betaalt, vermeldt dan duidelijk de naam en geboortedatum van uw kind(eren).
 • Art 2. Het inschrijfformulier dient geheel en naar waarheid ingevuld te worden, denkt u ook aan de medische gegevens, zoals allergiën, medicijnen e.d. Vergeet niet bij elk kind een handtekening te plaatsen.
 • Art 3. Bij het indelen van de groepen houdt het bestuur zich aan de leeftijd die het kind op 1 oktober van het desbetreffende jaar heeft. De volgende leeftijdsgroepen worden gehanteerd: 4-5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar. Een kind kan vanwege persoonlijke of medische redenen in een lagere groep geplaatst worden, dit in overleg met het bestuur. Kinderen worden niet in een oudere groep geplaatst.
 • Art 4. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes of vriendinnetjes mits niet te laat ingeschreven. Voorkeur voor leiding kunnen wij niet honoreren. Dit vanwege organisatorische redenen.
 • Art 5. Als een inschrijfformulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt het kind te allen tijde in de juiste leeftijdgroep geplaatst. Indien daar geen plaats meer is, wordt het kind uitgeschreven en kan niet meer meedoen. KVW Loven-Besterd is op geen enkele manier aansprakelijk indien u foutieve informatie heeft verstrekt.
 • Art 6. Annulering van de inschrijving voor de gehele week is onomkeerbaar. Als u kind alsnog mee wil doen, wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst.
 • Art 7. Na het inschrijven worden er al bepaalde kosten gemaakt voor uw kind. Besluit uw kind niet of niet een hele week mee te draaien, worden daar toch kosten voor berekend. Restitutie van het inschrijfgeld geschiedt na aftrek van reeds gemaakte kosten, dit bepaalt de penningmeester. Restitutie geschiedt alleen op eigen verzoek.
 • Art 8. Voor kinderen vanaf 9 jaar is er een overnachting gepland. Indien uw kind een van de twee dagen niet mee kan doen of niet kan blijven slapen omwille van een geldige reden, (zulks ter beoordeling aan het bestuur) zal KVW Loven-Besterd voor vervoer van uw kind zorgen. Indien er geen geldige reden is, kan uw kind deze twee dagen niet mee doen! Er vindt om deze reden geen restitutie plaats.
 • Art 9. KVW Loven-Besterd is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen. Wij adviseren om dure dingen, zoals mp3 spelers, sieraden e.d. thuis te laten. Gevonden voorwerpen worden tot 1 maand na de kinder vakantiewerk week bewaard, daarna vervallen deze aan KVW Loven-Besterd. Mobiele telefoons worden niet toegestaan, tenzij in goed overleg met het dagelijks bestuur.
 • Art 10. Ongewenst gedrag, alcohol en drugsgebruik word niet getolereerd. Bij constatering hiervan besluit het bestuur tot uitsluiting van deelname, dit zonder restitutie van het inschrijfgeld.
 • Art 11. Gewonnen prijsjes, foto’s e.d. worden niet nabezorgd.
 • Art 12. Vervoersmiddelen van ouders en kinderen dienen in deugdelijke staat te zijn en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen.
 • Art 13. In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist het dagelijks bestuur van KVW Loven-Besterd. Het bestuur kan om moverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
 • Art 14. Deelname aan KVW Loven-Besterd geschiedt geheel op eigen risico.